READ OUR LATEST NEWS

Triumph for EM technology

Based on analysis of EM data, Concedo bravely predicted that the Grind well would be dry or, at best, a small discovery. This is now fully confirmed, which is a true victory for the use of EM.

Vil EM bestå testen?

EM-data tyder på en tørr brønn for den kommende boringen av Grind-prospektet i Norskehavet.

Innertier for EM-teknologien

Basert på analyse av EM-data gikk Concedo modig ut og spådde at Grind-brønnen ville være tørr eller eventuelt et lite funn. Nå er dette fullt ut bekreftet, noe som også er en seier for bruk av EM.